ข่าวสาร Bitcoin ข่าวสาร Blockchain

เริ่มแล้ว! เชียงใหม่กับการขยับตัวด้านอุตสาหกรรมบล็อกเชน

คริปโตกับประเทศไทยบ้านเราดูจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ความชัดเจนของตัวกฏหมายที่ถือว่าไทยเป็นประเทศกลุ่มแรกๆของโลกที่มีกฏหมายรองรับสกุลเงินดิจิทัลคุ้มครองประชาชน โดยการผลักดันจากกลุ่มสมาคมเทคโนโลยีและบล็อกเชนด้านต่างๆ ที่ผ่านมาดูจะสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน นักพัฒนา ต่ออุตสาหกรรมคริปโตของไทย รวมถึงสร้างความตระหนักต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ไม่น่าแปลกใจที่เมืองที่มีศักยภาพอย่างเชียงใหม่จะเป็นเมืองที่สามารถดึงกระแสเทคโนโลยีและบล็อกเชนมาไว้ได้ดังจะเห็นได้จากในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเมืองเชียงใหม่มีการจัดงานด้านบล็อกเชนจากหลายฝ่ายทั้งจากฝั่งของสมาคมไทยบล็อกเชนที่ขับเคลื่อนกิจกรรมอย่าง Chiangmai Tech Fest 2019 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่เป็นการผลักดันและกระจายความรู้ด้านเทคโนโลยีไปสู่ภาคประชนชนผ่านการนำเสนอในรูปแบบของการจัดกิจกรรมสัมนารูปแบบต่างๆตลอดทั้งอาทิตย์โดยใช้เมืองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง ซึ่งกิจกรรมของงาน Chiangmai Tech Fest 2019 เป็นการให้ความรู้ในทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นน้ำยังปลายน้ำ ตั้งแต่นักพัฒนาและผู้ใช้งาน โดยการขับเคลื่อนจากกลุ่มนักพัฒนาของเชียงใหม่อย่าง Swaple ที่พยายามผลักดันให้เกิดชุมชนด้านบล็อกเชนอย่าง Bug Barn Tech Community  ซึ่งนอกจากผู้สนใจทั่วไปแล้วยังรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาผ่านการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพายัพและหน่วยงานกระทรวงต่างๆเช่น ก.ล.ต., BOI, รวมถึง DEPA อีกด้วย

ซึ่งในอาทิตย์เดียวกันเมืองเชียงใหม่ยังมีกิจกรรมจากสมาคมคริปโตบีช ซึ่งจัดงาน Blockchain Pool Party เป็นการส่งเสริมความรู้ด้านบล็อกเชนแก่ผู้สนใจ ซึ่งนอกจากการให้ความรู้แล้วยังเป็นการผลักดันและนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ผ่านการใช้งานจริงผ่านระบบที่เรียกว่า CMS ซึ่งทางสมาคมคริปโตบีชเคยดำเนินการผลักดันและใช้งานเริ่มจากเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตมาแล้ว ซึ่งระบบ CMS จะเป็นการตอบโจทย์ทั้งในส่วนของร้านค้าและผู้ใช้งานให้สามารถใช้สกุลเงินดิจิทัลได้ในชีวิตจริงโดยเริ่มจากสินค้าที่อยู่ในกลุ่ม luxury และมีราคาค่อนข้างสูง ซึ่งที่ผ่านมาไม่สะดวกในการใช้เงินสดในการชำระเนื่องจากปัจจัยของมูลค่าในการขนย้าย ซึ่งการหันมาใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นการตอบโจทย์ปัญหาในข้อนี้ อีกทั้งลูกค้าโดยส่วนมากที่ต้องการชำระด้วยคริปโตจะเป็นชาวต่างชาติถือเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยอีกทางหนึ่ง

จากข้อมูลในเบื้องต้นจะเห็นได้ถึง Potential ของประเทศไทยต่อกระแสคริปโตที่เชื่อว่าต่อไประบบเงินสดจะค่อยๆหมดไปและเปลี่ยนมาสู่เงิน Digital มากขึ้นโดยเริ่มจากเมืองท่องเที่ยวก่อนโดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ แต่ความร่วมมือของภาคประชาชนจะเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน Ecosystem นี้ให้เกิดได้เร็วขึ้น ดังนั้นเราจึงควรหันมาเรียนรู้และเข้าใจต่อเทคโนโลยีที่ต่อไปจะเข้ามาเปลี่ยนระบบโครงสร้างของโลกใบนี้

ชอบ ไลค์ แชร์ แบ่งปัน เป็นกำลังใจให้หน้ากากมังคุด