About us

เราคือคนกลุ่มเล็กๆที่อยากจะบอกเล่าเรื่องราวของ Crypto Currency ให้คนไทยได้รับรู้ เริ่มจากการทราบถึงการมีอยู่ของ Bitcoin ไปจนถึง Alt Coin อีกมากมายหลายสกุลบนโลกใบนี้

โดยเริ่มจากการศึกษา Crypto Currency ของไทย ที่คนไทยเป็นผู้สร้าง ถึงการวิเคราะห์ทิศทางการเติบโต และ Trade ใน Crypto Market

เราอาจไม่ได้รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับมันแต่เราอยากจะเป็นหนึ่งกระบอกเสียงที่อยากให้ Crypto Currency เป็นที่รู้จักและเข้าถึงคนไทยได้มากขึ้น และเพื่อเป็นอีกช่องทางในการติดตามข่าวสารและความเป็นไปของ Crypto Currency

– มังคุด อินเตอร์เทรด –

(Mungkud Intertrad)

Contact Us

Facebook :  หน้ากากมังคุด พูดไปเรื่อย (@9Mungkud)

Line@ :  ทันกระแสโลกคริปโต (@mungkuc)

Twitter :  Mungkud Intertrade (@MIntertrade)

Email :  info@mungkud.com

Donate Channel
Bitcoin Address :  3QRzGvhDc7EzUCnRMQh4jAJESNQn9oDuub
Ethereum Address :  0x3b425cb5ed4fd9cc527963f7dff6f2cc432e3b0b
Happycoin Address :  HWjMXPwGtUxo1RWizDskvFahCDU9xDoYyx

 

หากคุณต้องการส่งข้อความหาเรา โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

* indicates required field