ข่าวสาร

ปกป้องชาว Crypto จากการ Scam โดย Exchange

ยุคนี้กำลังเริ่มเข้าสู้ยุคการแข่งขันของ Exchange ในวงการ  Cryptocurrency ซึ่งแน่นอนว่า จะมีทั้ง Exchange ที่ดีมีมาตรฐานและ Exchange ที่ไม่ดีและไม่มีมาตรฐาน ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชุมชน Crypto อยู่แล้ว นัก Crypto ทุกคนต้องมีการซื้อขายผ่านกระดาน Exchange

 

ในวงการ Crypyo มีความเสียหายเกิดขึ้นได้มีหลายรูปแบบ ทั้งเรื่องของการดูแลตัวเองไม่ครับถ้วน เรื่องของการโดนแฮกแต่สิ่งที่น่าจะสร้างความสูญเสียให้มากที่สุดคือ การที่เราเจอกระดาน Exchange ที่เป็น Scam อันนี้คือประเด็นที่น่าจับตามากๆเพราะว่าเป็นการทรยศลูกค้าหรือว่าเป็นการทรยศอาชีพของตัวเอง ซึ่ง Exchange แบบนี้มีแฝงอยู่ในวงการ Cryptocurrency  ตลอด

คุณบอย ภัชภูมิ วิตติยากร ผู้สร้างเหรียญ Happycoin มองเห็นถึงความสำคัญของเรื่องนี้เพราะหลังจากนี้ Exchange จะเกิดขึ้นเยอะมาก เพราะเริ่มเป็นยุคของการแข่งขัน Exchange  ดังนั้นได้มีการจัดตั้งกลุ่ม Facebook ชื่อ Exchange and Dev Community เพื่อรู้เท่าทันหรือแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการ Scam โดย Exchange ซึ่งการ Scam โดย Exchange มันจะแยบยลกว่าการ Scam จากคนทั่วไปหรือ Scam โดยเหรียญเอง เพราะ Exchange มันคือจากข้างใน

 

ดังนั้นคนที่สามารถรู้ทันคือ ต้องมีประสบการณ์ที่มากพอถึงจะสามารถแยกแยะออกว่า อันไหน Scam หรือ ไม่ Scam โดยคุณ บอย ภัชภูมิ จะมีการเล่าประสบการณ์และทำ Facebook Live เป็นครั้งแรกเฉพาะในกลุ่มนี้เท่านั้น เพื่อให้เห็นว่าที่ผ่านมาโดนกับการ Scam โดย Exchange แบบไหนบ้าง หรือการ Scam ในฐานะผู้สร้างเหรียญเจอ Scam อะไรบ้างในวงการ Cryptocurrency  ท่านใดอยากรับชมข้อมูลก็สามารถเข้ากลุ่ม Facebook นี้เพื่อฟัง Facebook Live วันนี้ เวลา 19.00 น. เป็นครั้งแรก

เข้าร่วมกลุ่ม Facebook : Exchange and Dev Community