Reviews Altcoin

มารู้จัก POS หรือ Proof of Stake กันดีกว่า

ว่ากันด้วยระบบของการคำนวนรางวัล ของการได้มาซึงการถอดรหัส เหรียณคลิปโตต่างๆ การได้มาของ Bitcoin นั้นส่วนที่เกิดจากการ ขุด หรือการถอดรหัส เราจะเรียกว่า POW หรือ Proof of Work ซึ่งเป็นแนวการให้รางวัลโดยการพิสูจน์จากผลงาน แต่ก็ยังมีการให้เหรียญอีกแบบที่เราเรียกว่า POS หรือ Proof of Stake โดยที่เราเพียงแค่มีเหรียญนั้นอยู่ใน PCwallet เราก็สามารถได้เหรียญเพิ่มได้อีกจากการคำนวณ วันและเวลา ของ PCwallet เปรียบสเหมือนเรามีเหมืองเป็นของเราเอง เหมืองเล็กเหมืองใหญ่ก็ขึ้นอยู่กัน จำนวนเหรีญของเรา ฟังแล้ว อยากทราบแล้วใช่ไหม่ครับ ว่ามีเหรียญใดบ้าง … ?

เหรียญที่ มี POS นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญที่ ออกแบบมาสำหรับการตลาดแบบแนะนำ ไม่ค่อยจะมีเหรียญที่เน้นการใช้จริงมากสักเท่าไหร่ แต่ก็ยังมัเหรียญนึงที่เราคนไทยอาจเคยได้ยินกันมาบ้าง แต่ยังรู้จักกันไม่มากพอ ผมขออาสาพาไปดูเลยแล้วกัน

เหรียญนี้ชื่อว่า Happycoin(HPC) ทราบกันไหม่ครับ ว่าใครเก็บเหรียญ HPC ไว้ที่ PCwallet ก็สามารถมีเหรียญเพิ่มขึ้นได้ด้วย
ด้วย แนวคิดของเหรียญ ที่ต้องการให้คนไทยได้ใช้เทคโนโลยี ในการจับจ่ายใช่สอยกันในชีวิตประจำวัน ด้วยการที่ ถ้าใครได้เหรียญนี้ถึงแม้นจะไม่ได้มา เทรดทำกำไรในตลาด คุณก็สามารถ ได้จำนวนเหรียญที่เพิ่มขึ้นได้ ถ้าเปรียบก็อาจเสมือนการได้รับดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร

เราสามารถทำได้โดยศึกษาวิธีการทำ ได้จาก Vgive

ไม่ยากเลยใช่ไหม่ครับ กับวิธีที่จะเพิ่มเหรียญ HPC ในกระเป๋า อย่ารอช้า ลงมือทำกันเลยดีกว่า ^_^
ในอนาคตไม่แน่สิ่งที่เราสะสมไว้อาจสร้างนวัตกรรมการใช้จ่ายในเกิดการพัฒนาขึ้นได้อีกหลายอย่าง ไว้เดียวมาคุยกันต่อครั้งหน้าน่ะครับ

by Admin iCE