ข่าวสาร เศรษฐกิจโลก

หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ผนึกกำลังภาครัฐ เอกชน ทั้งเมืองจัด “โคราชลดทั้งเมือง (Korat Mega Sale)” 4 – 20 สิงหาคม 2560

19 ก.ค. 2560

หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ผนึกกำลังภาครัฐ เอกชน ทั้งเมืองจัด “โคราชลดทั้งเมือง (Korat Mega Sale)” 4 – 20 สิงหาคม 2560

หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ผนึกกำลังภาครัฐ เอกชน ทั้งเมืองจัด “โคราชลดทั้งเมือง (Korat Mega Sale)” ระหว่างวันที่ 4 – 20 สิงหาคม 2560 กระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง หวังสร้างรายได้และโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมา ด้านผู้ประกอบการพร้อมหนุนเต็มที่ งัดสินค้าในสต๊อกลดกระหน่ำ กว่าร้อยละ 30 – 80 คาดเงินสะพัดทั้งงาน กว่า 1 พันล้านบาท

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม โคราชลดทั้งเมือง (Korat Mega Sale) ที่เป็นประโยชน์ต่อชาวจังหวัดนครราชสีมา ถือเป็นกิจกรรมที่ผู้ประกอบการ ห้างร้าน ทั้งรายเล็ก รายใหญ่ ให้ความร่วมมือกันทั้งจังหวัด ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกของจังหวัดนครราชสีมา โดยมีหัวเรือใหญ่ โดยหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาเป็นหน่วยงานหลัก และริเริ่มโครงการนี้ เพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นการท่องเที่ยว เป็นการสร้างรายได้และโอกาสให้กับชุมชน และยังเน้นส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่น ทั่วทั้งในจังหวัดนคราชสีมา นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดกิจกรรมที่เกิดจากการบูรณาการทางความคิดเชิงสร้างสรรค์ ที่มาจากความร่วมแรงร่วมใจขององค์กรต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ต้องการเห็นกิจกรรมที่มีสีสัน สร้างคุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม สร้างเอกลักษณ์ หรือแบรนด์ให้กับสินค้าในจังหวัด รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เติบโต สามารถต่อยอดสินค้าและเพิ่มมูลค่าได้อย่างมหาศาล

นายชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา ในปัจจุบันมีความฝืดเคืองและซบเซา ผลประกอบการการค้า ด้านการบริการ อาหาร ที่พัก ท่องเที่ยว SME OT0P และร้านค้าในจังหวัดนครราชสีมาทั้งหลายตกต่ำอย่างมาก โดยเฉพาะราคาพืชผลการเกษตรหลักของจังหวัดนครราชสีมา ทำให้เกษตรกร ประชาชนขาดกำลังซื้อ เกิดผลกระทบเป็นห่วงโซ่ในทุกๆ ด้าน หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ได้ตระหนักและพยายามผลักดันการแก้ปัญหา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น จึงได้ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยฯ ท่องเที่ยวและกีฬาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เทศบาลนครนครราชสีมา สวนสัตว์นครราชสีมา สมาคม ชมรมผู้ประกอบการต่างๆ เช่น ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร สมาคมค้าทองคำนครราชสีมา สมาคมอสังหาริมทรัพย์ สมาคมโรงแรม ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์โคราช คลังพลาซ่า เทอร์มินอล 21 เซ็นทรัลพลาซ่า บิ๊กซี โลตัส ร้านค้า SME ร้านค้า OTOP หน่วยงานภาครัฐ ร่วมกันจัดงาน “โคราชลดทั้งเมือง” ขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 20 สิงหาคม 2560 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งระบบให้กับจังหวัดนครราชสีมา ทั้งยังได้ช่วยเหลือธุรกิจของผู้ประกอบการทั่วทั้งจังหวัดให้มีความเข้มแข็งเกิดการจับจ่ายใช้สอยให้มีความคึกคักมากยิ่งขึ้น เกิดสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการเจริญเติบโตทุกด้าน

สำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 100 ราย และมีสินค้าเข้าร่วมรายการลดสินค้ามากกว่า 500 รายการ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่จะมีขึ้นในช่วงระยะเวลาการจัดงานทั้ง 17 วัน อาทิ กิจกรรมการปั่นทัวร์เที่ยวเมืองโคราชท่องเที่ยวตามเส้นทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 6 วัด 3 ศาล, งานโครงการมหานครตลาดผัก ผลไม้ ครั้งที่ 1 และกิจกรรมถนนคนเดินบนถนนจอมพล เป็นต้น ซึ่งเชื่อว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีในการช่วยผลักดัน และกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมาให้เกิดเงินสะพัดได้ทุกภาคส่วน หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างความประทับใจให้ผู้มาร่วมงานจากทั่วประเทศ รวมถึงผู้ประกอบการท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ โดยคาดว่าจะทำให้เกิดเงินสะพัดทุกภาคส่วนกว่าพันล้านบาท

นางรุ่งทิพย์ บุกขุนทด ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม โครงการโคราชลดทั้งเมือง (Korat Mega Sale) การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทราบว่ามีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการมากกว่า 100 แห่ง และมอบส่วนลดสินค้าที่น่าสนใจมากกว่า 500 รายการ เพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดเงินหมุนเวียนในท้องถิ่น ทาง ททท. เห็นว่า งานนี้เป็นงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างมาก จึงให้การสนับสนุน และร่วมมือในการจัดงาน หวังว่างานนี้จะเป็นที่รู้จักของประชาชนทั้งในจังหวัดนครราชสีมา และต่างจังหวัดทั่วประเทศอีกมากมาย

นายไพสิทธิ์ ปิติทรงสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ในนามสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดงาน โคราชลดทั้งเมือง (Korat Mega Sale) ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งไม่ใช่การส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้น แต่ยังรวมทั้งการส่งเสริมผู้ประกอบการรายเล็กในท้องถิ่นด้วย ถือเป็นก้าวแรกของการร่วมใจกันสร้างพลังของคนโคราช โดยหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้ริเริ่มโครงการเพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นการท่องเที่ยว เป็นการสร้างรายได้และโอกาสให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง สร้างคุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้สามารถต่อยอดสินค้าและเพิ่มมูลค่าได้อย่างมหาศาล อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดขึ้นอย่างบูรณาการ ซึ่งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา พร้อมให้ความร่วมมือกับหอการค้าฯ ในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อไป

ขอบคุณแหล่งข่าว : thainew

หวังว่า ท่านน่าจะได้รับประโยชน์จากบทความนี้มากขึ้น

———————————————————————————————————————————————————————

ชอบ ไลค์ แชร์ แบ่งปัน เป็นกำลังใจให้หน้ากากมังคุด