Nvidaia boosted by bitcoin high
ข่าวสาร ข่าวสาร Bitcoin

Nvidia เพิ่มขึ้นจากมูลค่าสูงของ Bitcoin ล่าสุด

ปักษ์ที่เป็นสถิติสำหรับ Bitcoin ดูเหมือนจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ผลิต GPU  เมื่อเราเข้าสู่สัปดาห์ใหม่ คู่แข่งอย่าง Nvidia และ AMD มีความสำเร็จที่แตกต่างกันในตลาดหุ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา,  กับอดีตที่ประสบความสำเร็จมากขึ้น การขุดราวกับพายุ

Read more