ข่าวสาร เศรษฐกิจโลก

วาระระดับชาติ!!! FBI วางแผนป้องกัน ขอเงินทุนเพื่อตรวจสอบการใช้สกุลเงินดิจิทัล

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน รักษาการผู้อำนวยการเอฟบีไอ แอนดรู McCabe ได้กล่าวต่อเจ้าหน้าที่สหรัฐฯเพื่อของบประมาณเพิ่มสำหรับปี 2561 ข้อเสนอทั้งหมด 8.77 พันล้านดอลลาร์และบางส่วนของเงินทุนดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการตรวจสอบการใช้สกุลเงินดิจิทัลโดยอาชญากรที่ปิดบังการทำธุรกรรมไว้

Read more