ข่าวสาร Bitcoin ข่าวสาร เศรษฐกิจโลก

ปากีสถานเห็นช่อง!!! เตรียมใช้ระบบการเงินที่คล้ายกับ Bitcoin

สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจตลาดในประเทศปากีสถาน ระบุประเด็นทางเศรษฐกิจจำนวนมากที่อาจบรรเทาได้ด้วยการยอมรับ bitcoin และ cryptocurrency  ในปากีสถาน สถาบันระบุว่ารัฐบาลปากีสถานควรใช้ระบบการเงินตามกฎข้อที่คล้ายกับ Bitcoin ศูนย์วิจัยนโยบายเศรษฐกิจที่เป็นอิสระของปากีสถาน สถาบันวิจัยเศรษฐกิจตลาด

Read more