How to Handle Bitcoin Futures Trading
ข่าวสาร ข่าวสาร Bitcoin

นักการเมืองสหรัฐ เผชิญกับความลำบากใจในการจัดการซื้อขาย Bitcoin Futures

นักการเมืองในสหรัฐฯไม่ได้เตรียมพร้อม สำหรับความนิยมใน cryptocurrencies อย่างทันท่วงที และยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Bitcoin ซึ่งเป็นสกุลเงิน  cryptocurrency  ชั้นนำที่มีอยู่แล้ว  ว่าจะมีทางเลือกใดบ้างในการจัดกฎเกณฑ์ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ

Read more