ราคาและการวิเคราะห์

ช้าไม่ทัน..เริ่มแล้ว!!! เรื่องขนาดของ Bitcoin ทำให้นักลงทุนหันมาลงทุนใน Altcoins

Bitcoin มีปัญหาเกี่ยวกับการ จำกัด ขนาดของบล็อกในบางครั้ง เป็นผลให้ได้มีการอภิปรายว่า Bitcoin ควรเพิ่มขนาดของบล็อกเพื่อรองรับการลงทุนมากขึ้น ในขณะที่ Bitcoin มีตัวเลือกในการปรับขนาดไม่กี่ตัว

Read more