ข่าวสาร Bitcoin ข่าวสาร เศรษฐกิจโลก

ปากีสถานเห็นช่อง!!! เตรียมใช้ระบบการเงินที่คล้ายกับ Bitcoin

สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจตลาดในประเทศปากีสถาน ระบุประเด็นทางเศรษฐกิจจำนวนมากที่อาจบรรเทาได้ด้วยการยอมรับ bitcoin และ cryptocurrency  ในปากีสถาน สถาบันระบุว่ารัฐบาลปากีสถานควรใช้ระบบการเงินตามกฎข้อที่คล้ายกับ Bitcoin ศูนย์วิจัยนโยบายเศรษฐกิจที่เป็นอิสระของปากีสถาน สถาบันวิจัยเศรษฐกิจตลาด

Read more
ข่าวสาร เศรษฐกิจโลก

สหภาพยุโรปเข้มงวด!!!! พิจารณาออกกฎหมายเกี่ยวกับ cryptocurrencies

ฝ่ายนิติบัญญัติของสหภาพยุโรป กำลังจะพิจารณาแก้ไขกฎหมายป้องกันการฟอกเงินในปัจจุบัน ที่นำมาใช้เมื่อเดือนที่แล้วในอิตาลี กฎหมายฉบับปรับปรุงแก้ไข คำจำกัดความและบทความเฉพาะที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขาย ระหว่างสกุลเงิน fiat และ bitcoin กับสกุลเงิน

Read more