Reviews Exchange

Top 4 การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของเกาหลีใต้

ค่อยๆแน่นอน Bitcoin และ cryptocurrencies อื่น ๆ กำลังดึงดูดความสนใจในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก เกาหลีใต้สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นพันธมิตรที่สำคัญในการรับบุตรบุญธรรมโดยใช้ cryptocurrency เป็นจำนวนมาก

Read more
ข่าวสาร Blockchain

เทคโนโลยี blockchain

หน่วยงานที่ปรึกษาได้เรียกร้องให้รัฐบาลฮ่องกงยอมรับสกุลเงินดิจิทัลและลงทุนในเทคโนโลยี blockchain หรือ divgered distribute (DLT) ท่ามกลางการโอนเงิน FinTech ที่กว้างขึ้นขณะที่มันสามารถเล่นได้กับประเทศสิงคโปร์ในภูมิภาคนี้ ก่อตั้งขึ้นในปีพ.

Read more