Reviews Exchange

ทำความรู้จักกับเหรียญ Bitbach (BBH) เบื้องต้น

เหรียญ Bitbach (BBH) เป็นเหรียญที่ ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อเป็นเหรียญของกระดานเทรด Bitbach ในอนาคต   โดยถูกสร้างขึ้นบน Trc20   จำนวนทั้งสิ้น 20000 BBH  เพื่อนำทุนไปร่วมสร้างกระดานเทรด เพื่อเป็น Backup สำหรับชุมชน Hpay ในอนาคต  โดยจะเป็นกระดานต่างประเทศ

รายละเอียดเหรียญ Bitbach (BBH)

Contract Address : TG7QZU2DSxuTzGcVWw4meDZrMRcKU4fPXV

Total Supply : 20,000 BBH

Official Telegram : https://t.me/bitbachofficial

ลิสต์

โดยจะลิสต์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 16.08 น. ตามเวลาประเทศไทย  ที่ Justswap

Justswap Link : Bitbach BBH

การขายแบบประมูลตามกลไกของ Justswap โดยราคาเริ่มต้นที่ 500 TRX / 1BBH  จำนวน 5000 BBH

ซึ่งท่านสามารถนำโปรแกรมเหล่านี้ ในการ Connect เพื่อซื้อได้  TronlinkPro และ Safepal

 

*เป็นการลิสต์เพื่อบริการภายในชุมชนและสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

ชอบ ไลค์ แชร์ แบ่งปัน เป็นกำลังใจให้หน้ากากมังคุด