ข่าวสาร Altcoins ข่าวสาร Happycoin

Founder Happycoin เปิดใจถึงสาเหตุการ Swap เป็น HappyPay ผ่าน Podcast เป็นครั้งแรก

ว่ากันว่า Podcast กำลังเป็นที่นิยม   Happycoin Founder  คุณภัชภูมิ วิตติยากร วรรณพฤกษ์ จึงได้อาศัย สื่อตรงนี้ เป็นที่เปิดใจถึงสาเหตุที่นำมาสู่การ Swap เป็น HappyPay เป็นครั้งแรก

โดยใจความหลักๆ ที่พูดใน Podcast ครั้งนี้นั้น  ได้เน้นย้ำถึงเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาจากจุดเดิม  เป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เพื่อให้ HappyPay สามารถทัดเทียมกับเหรียญอื่นๆในโลก

และอีกหลายเรื่องราว เนื้อหาที่นำมาพูด ไม่ว่าจะเป็น Exchange ที่มีปัญหา ซึ่งล่าสุดก็มีการเจรจาเพื่อประโยชน์ของชุมชน ซึ่งต้องรอดูว่า ผลจะออกมาในรูปแบบใด

ทุกท่านสามารถ รับชุมเนื้อหา Podcast แบบเต็มๆ ได้ที่นี่