ข่าวสาร ข่าวสาร Blockchain

เมื่อคำว่า Blockchain ปรากฎในมติ ค.ร.ม. (17 เมษายน 2562)

กระแสเทคโนโลยีบล็อคเชนจะดีหรือร้าย เงินดิจิทัลจะเป็นอย่างไร ปัจจุบันไม่มีใครตอบได้หากแต่ว่าที่แน่ๆหลายฝ่ายกำลังจับตามองอยู่อย่างแน่นอน และที่ปฏิเสธไม่ได้หรือเมื่อมีคนเข้ามาจำนวนมากขึ้นไม่ว่าจะหวังดีหรือเข้ามาหาผลประโยชน์กับคนส่วนมากแน่นอนว่าภาครัฐก็ต้องเข้ามากำกับดูแล ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเมื่อคำว่า บล็อคเชน มาอยู่ในมติ ค.ร.ม.

นอกจากเรื่องบล็อคเชนที่ถูกนำมาใช้ในมติค.ร.ม.แล้ว ภาครัฐยังเร่งดำเนินการเรื่องใบอนุญาตการก่อสร้างออนไลน์ที่มีความคืบหน้าไปอย่างมากอีกด้วย ส่วนภาคประชาชนควรเรียนร้ ทำความเข้าใจ และปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีให้ถูกต้อง จะได้ไม่ตกกระแสและอยู่รอดในสังคมใหม่ที่ดำเนินการด้วยเทคโนโลยีที่ตามมาแบบติดจรวด

ที่มา https://media.thaigov.go.th/

ชอบ ไลค์ แชร์ แบ่งปัน เป็นกำลังใจให้หน้ากากมังคุด