ข่าวสาร ข่าวสาร Happycoin

ก้าวใหม่ของ Happycoin กับสโลแกน Build Together Our Ecosystem

หลังจากทีมงาน Happycoin ออกแถลงการณ์พร้อมทั้งเปลี่ยนสโลแกนใหม่จากเดิม Happycoin Happy Life กลายเป็น Build Together Our Ecosystem โดยมีเนื้อความว่า

เหรียญ Happycoin กำลังจะออกมาครบ 20,000,000 HPC ในเร็วๆนี้ ซึ่งหมายความว่าเหรียญ HPC ที่เกิดมาใหม่ทุกวันนี้ มาจากเหล่านักขุดและผู้ถือเหรียญที่เก็บเหรียญไว้ POS นั่นหมายความว่าเหรียญที่กำลังจะเกิดหลังจากนี้ ล้วนมาจากเหล่าชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งเหรียญ pre-mine ที่เคยออกมาครั้งแรก 10,000,000 HPC ต้องใช้เวลากว่า 2 ปีในการกระจายเหรียญในรูปแบบตามจังหวะเวลาที่เหมาะสม มาวันนี้เหรียญที่เกิดใหม่มีจำนวนเท่าตัวของเหรียญ pre-mine เรียบร้อยแล้ว

การเข้ามาช่วยกันสร้างระบบนิเวศน์ร่วมกันด้วยความหลากหลายนั่นคือระบบนิเวศน์สำหรับชุมชนทั้งโลกอย่างแท้จริง ไม่ได้เพียงแค่อาศัยกำลังจากแค่ส่วนทีมพัฒนาเพื่อให้เข้ากับนิยามที่ว่า “ชุมชนคือคนกำหนด”

การลดบทบาทลงของทีมพัฒนาเพื่อเปิดโอกาสให้พาร์ทเนอร์ นักพัฒนาและผู้สนับสนุนรายอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในโครงสร้างและการผลักดันแบบอิสระและหลากหลายมากขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีต่อชุมชนโดยรวม

Happycoin พร้อมแล้วกับก้าวใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม โดยสื่อออกมาเป็นสโลแกนจาก Happycoin Happy life เป็น Build Together Our Ecosystem เพื่อการเติบโตที่กว้างไกลและหลากหลายและเพื่อชุมชนพวกเรา นี่จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ..

โดยเนื้อหาที่บอกถึงการกระจายตัวของเหรียญออกไปยังชุมชนในเวลากว่า 2 ปี ทำให้เหรียญมีจำนวนมากเท่ากับเหรียญของฝั่งทีมพัฒนาที่ถูกสำรองไว้จากการ premine จำนวน 10 ล้านเหรียญแล้วโดยเหรียญที่ถูกสำรองนั้นได้ถูกใช้ไปตามจังหวะเวลาและเหรียญที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่จะเกิดจากการขุดและการเก็บ staking ชุมชนนั่นทำให้เห็นถึงการเดินตามแนวทางของคำว่าชุมชนคือผู้กำหนดอย่างแท้จริง

ก้าวต่อไปของ Happycoin กับการเข้ามามีส่วนร่วมหลักจากชุมชนโดยทิศทางและแนวทางของเหรียญจะถูกควบคุมโดยคำว่าชุมชนไม่ใช่เพียงแค่การถูกกำหนดมาจากทีมพัฒนาแต่อย่างใด โดยการเปิดโอกาสให้กลุ่มชุมชนและผู้ถือครองเข้ามาร่วมกันสร้างระบบนิเวศน์โดยมี Happycoin เป็นสะพานเชื่อมเข้าหากัน ทั้งจากกลุ่มธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมต่างๆที่เปิดกว้างมากขึ้นจะส่งผลให้ระบบนิเวศน์เติบโตไปได้ไกลอย่างยั่งยืน

การเปลี่ยนสโลแกนแสดงถึงการเน้นย้ำและให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสในการเชื่อมโลกธุรกิจต่างๆเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่า “ระบบนิเวศน์ใหม่” โดยความร่วมมือร่วมใจจากชุมชนที่นับวันจะยิ่งซึมลึกและสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศน์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยการเปิดการประกาศนี้จะส่งผลเปิดกว้างกับกลุ่มชุมชนเดิมและเป็นการสร้างกลุ่มชุมชนใหม่ได้อย่างหลากหลายและอิสระมากขึ้นโดยไม่ใช่อาศัยเพียงแค่กลุ่มทีมพัฒนาเพียงส่วนเดียว

ทิศทางจากการเปิดกว้างนี้จะสร้างความหลากหลายและสิ่งใหม่ที่คาดไม่ถึง จุดเปลี่ยนสำคัญนี้จะเดินทางไปอย่างไรคำตอบอยู่ที่กลุ่มชุมชนทุกคนที่มีส่วนร่วมในการสร้างทางเดินและรากฐานที่มั่นคงเพื่อชุมชนของ Happycoin

ที่มา Happycoin Facebook

ชอบ ไลค์ แชร์ แบ่งปัน เป็นกำลังใจให้หน้ากากมังคุด