ข่าวสาร Happycoin บทความหน้ากากมังคุด

ฺBackup Wallet Happycoin ด้วยไฟล์ .dat

Happycoin เป็นเหรียญ Cryptocurrency ที่สร้างมาพร้อมระบบ Pow(Proof fo work) + Pos(Proof of stake)  และในระบบ Pos เราสามารถเก็บ stake ได้จากวิธีการเก็บเหรียญ happycoin ไว้ใน PC Wallet และเมื่อครบกำหนด เราจะได้อัตราดอกเบี้ยจากการ confirmation ของเหรียญประมาน ปีละ 5% นั่นเอง

การได้มาด้วย Happycoin มีสองวิธีด้วยกันคือ

  • จากการขุด Miner จากระบบ  POW (Proof fo work)
  • จากการแลกเปลี่ยนผ่าน Exchange  HPC/THB , HPC/BTC
  • เก็บ Stake จากระบบ POS (Proof of stake)

Download PC Wallet พร้อม BackUP

การดึงไฟล์ Backup มาใช้งาน ทำได้ดั้งนี 

  1. Download Pc Waller พร้อมติดตั้งและตรวจสอบผู้ใช้บน windows เราก่อน ดังรูป ซึ่งใน ตัวอย่างคือ WUT

2. ให้เราเข้าไปที่ C:\Users\ชื่อยูสเซอร์ ในตัวอย่างคือ C:\Users\WUT หลังจากนั้นให้หาไฟล์ที่ชื่อว่า AppData ซึ่งไฟล์นี้ถูกซ่อนอยู่ ให้เราทำตามภาพ  view

3 เข้าตามที่อยู่  C:\Users\ชื่อยูสเซอร์\AppData\Roaming\HappyCoin

4. นำไฟล์  backup ของเรามาวางแทนไฟล์ wallet.dat แค่นี้เราก็สามารถใช้งานไฟล์ backup ได้