ข่าวสาร Bitcoin ข่าวสาร เศรษฐกิจโลก

ประเทศยูเครนออกฏกำกับดูแล Bitcoin พิจารณาเหรียญ Cryptocurrency

เจ้าหน้าที่ของยูเครนได้จัดตั้งคณะกรรมการดูแลหน่วยงานรัฐบาลและธนาคารกลางเพื่อแนะนำ ‘กฎระเบียบที่ครอบคลุม’ ของ cryptocurrency

คำสั่งที่ออกโดยคณะมนตรีความมั่นคงของยูเครนเมื่อวานนี้ เผยให้เห็นการอภิปรายในการสร้าง Cryptocurrency ในยูเครน ระหว่างการประชุมศูนย์กลางในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันประเทศ ผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งรวมถึงเลขาธิการความมั่นคงแห่งชาติและกลาโหมเลขานุการ Oleksandr Turchynov  ‘ถือว่าเกิดปัญหาที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการซ์้อขาย cryptocurrenc ไม่สามารถควบคุมได้ในยูเครน

“แสดงให้เห็นถึงภัยคุกคามต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของรัฐ” Turchynov กล่าว”

ภาครัฐให้ความสนใจในการพัฒนา cypytocurrency ด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่อาวุโสของยูเครนจึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการทำงานด้านกฎระเบียบ หน่วยงานด้านการตลาด หน่วยงานด้านการเงินและหน่วยงานในการพัฒนาข้อเสนอที่สามารถใช้ร่วมกันได้ตามกฎหมาย เพื่อควบคุมการสร้าง cryptocurrency โดยมีการกำกับดูแลที่กว้างขึ้นในตลาด cryptocurrency  และสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมได้ และระบุผู้เข้าร่วม ในการทำธุรกรรม cryptocurrency อีกด้วย

เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายให้พัฒนากลไกในการเข้าถึงหน่วยงาน บังคับใช้กฎหมายเพื่อเข้าถึงข้อมูลของการแลกเปลี่ยน cryptocurrency  และข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทั้งหมดภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

“ธนาคารแห่งชาติของยูเครนจะพิจารณาความเกี่ยวข้องในการสร้าง cryptocurrency ของตัวเอง.”

ธนาคารกลางของยูเครนได้ยืนยันถึงความตั้งใจที่จะสร้างกรอบการกำกับดูแลที่ชัดเจนสำหรับ cryptocurrency ในประเทศ ซึ่งเป็น “การพัฒนาร่วมกันเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของ Bitcoin และกฎระเบียบของธนาคาร

ชอบ ไลค์ แชร์ แบ่งปัน เป็นกำลังใจให้หน้ากากมังคุด