ข่าวสาร Bitcoin ข่าวสาร เศรษฐกิจโลก

ผู้ร่างกฎหมายรัฐแอริโซน่าสหรัฐฯต้องการให้ผู้คนจ่ายภาษีโดย Bitcoin

ร่างกฎหมายใหม่ในรัฐแอริโซน่าประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อผ่านความเห็นชอบ วุฒิสภารัฐแห่งแอริโซนาจะอนุญาตให้ผู้คนชำระหนี้ภาษีได้ โดยใช้ bitcoin หรือ crpytocurrency อื่นๆได้

รายงาน ร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับการสนับสนุนโดยสมาชิกวุฒิสภา Warren Petersen และได้รับการสนับสนุนจากนักกฎหมายอีกสามคนได้ถูกส่งไปพิจารณาเมื่อวันที่ 9 มกราคม นับแต่นั้นมาได้มีการอ้างถึงคณะกรรมการกฎวุฒิสภาแอริโซนาเพื่อพิจารณาต่อไป

ตามข้อมูลนี้ยังอนุญาตให้มีการใช้ “payment gateway ชำระเงิน”  เช่น bitcoin หรือ cryptocurrency อื่น ๆ โดยใช้ระบบ peer-to-peer” เพื่อจ่าย “ภาษีและดอกเบี้ย” ที่ค้างชำระให้กับรัฐบาล

กรมสรรพากรจะแปลง cryptocurrency ให้เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯในอัตราภายใน 24ชั่วโมงหลังจากได้รับและจะให้เครดิตแก่บัญชีของผู้เสียภาษีอากรด้วยอัตราที่แปลงตามสภาพ

แต่อย่างไรก็ตามร่างกฎหมายใหม่ในรัฐแอริโซน่า เมื่อผ่านความเห็นชอบ ก็จะส่งผลกับตลาด cryptocurrency เป็นแน่

ชอบ ไลค์ แชร์ แบ่งปัน เป็นกำลังใจให้หน้ากากมังคุด