ข่าวสาร Happycoin

จุดเริ่ม..!! ของการเติบโตแบบก้าวกระโดด HPC accept ในเมืองไทย

HAPPYCOIN ACCEPT  ชุมชุนแลกเปลี่ยนสินค้า มือหนึ่ง มือสองด้วย Happycoin  

Happycoin Accept เกิดจากการรวมตัวของชุมชนที่แข็งแกร่ง ที่ได้ร่วมกันคลอดโปรเจคการยอมรับการแลกเปลี่ยน ใช้จ่ายด้วย HPC เป็นสื่อกลาง ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มที่น่าสนใจอย่างมาก แสดงให้เห็นถึงการสะท้อนออกมาในเชิงของการพัฒนาและต่อยอดตลอดเวลา

วันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา..มีการประกาศอย่างเป็นทางการของ Happycoin blockchain ที่พูดถึงการเปลี่ยนช่องทางการสื่อสารใหม่ เพื่อรองรับการเติบโตที่มากขึ้น สำหรับ community ที่มีการขยายของการเติบโต เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

@happycoin : สำหรับติดตามข่าวสาร Update ข้อมูลต่างๆของ Happycoin

@HPCAccept : สำหรับขอเข้าร่วม hpc accept และโปรโมชั่นร้านค้า

@HPCSupport : สอบถามปัญหาต่างๆ เช่นปัญหาด้านการขุดและด้านเทคนิค

พร้อมทั้งมีการวาง Roadmap การขยายร้านค้า 1,000 ร้าน ครอบคลุมทั้งหมด 77 จังหวัดทั่วประเทศ  โดยแผนงานที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ตาม Roadmap มีดังนี้

ประโยชน์ 5 ข้อ กับการเข้าร่วม HPC Accept ของร้านค้า

1. เชื่อมโยงร้านค้าเข้ากับเทคโนโลยี ยุค 4.0
2. ได้รับการโปรโมทร้านค้าในกลุ่มชุมชนและคนทั่วไป
3. ถ้ามีผู้ใช้บริการ ชำระด้วย hpc คุณจะได้รับผลกำไร ณ ราคา เรทปัจจุบัน ตามราคาสินค้าของคุณ
4. ในเวลาที่ราคาของ hpc ในตลาดต่ำลง ร้านค้าที่เข้าร่วมจะได้รับเหรียญในอัตราที่มากกว่าปกติ
5. ในเวลาที่ราคาhpc ในตลาดขยับขึ้น ร้านค้าจะได้รับมูลค่าที่เพิ่มขึ้น จากเหรียญที่รับแลกไว้

ล่าสุดมีการประกาศจาก Happycoin blockchain ที่มีการรับสมัครเจ้าหน้าที่  HPC Accept ประจำจังหวัด 1 คน/1 จังหวัด 77 คน 77 จังหวัด กระแสตอบรับ หลังจากประกาศเพิ่มเจ้าหน้าที่ประสานงาน HPC accept ประจำจังหวัดต่างๆ

ตอนนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นอย่างมาก … จังหวัดใหญ่ๆ หลายๆจังหวัด เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลกเป็นต้น ซึ่งหลักๆ จะเป็นสมาคมหอการค้าหรือกลุ่มทัวร์ ซึ่งต้องบอกว่า เป็นกระแสตอบรับน่าตืนเต้นมากๆ

HPC Accept manager ท่านแรก คือ คุณ สุทธิภัทร ชูสกุลพัฒนา จังหวัด พิษณุโลก เคยดำรงตำแหน่ง อุปนายกในสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัด พิษณุโลก  มุมมองเกี่ยวกับ Happycoin  ของ คุณ สุทธิภัทร พูดถึง คอนเซปที่ชัดเจนที่ชัดเจนระหว่างผู้ให้และผู้รับพร้อมทั้งฐานการค้าที่สามารถแลกเปลี่ยนสินค้ากับ HPC ได้ และมองเห็นการเติบโตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

ท่านใดที่เป็นสมาชิก HPC Accept  manager จะมี CERTIFICATION  ประกาศเพื่อให้ทราบโดยเนื้อหาการทำงาน คือประสานงานและร่วมผลักดัน  Happycoin จากนี้ไป…ท่านจะได้เห็น ร้านค้าที่เข้าร่วม HPC Accept จังหวัด พิษณุโลก เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากเร็วๆ…นี้

ล่าสุดมีร้านค้าเข้าร่วม การยอมรับการชำระด้วย HPC มากถึง 40 ร้าน อ้างอิงจาก www.happycoin5.org   จากต้นเดือน ตุลาคมที่ผ่านมา ร้านค้ามีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งทาง Happycoin ได้วางแผนงานรองรับในประเทศไทยแล้ว..น่าจะเกิดกระแส HPC accept อย่างมากทั่วประเทศเร็วๆนี้

Happycoin ขอร่วมสนับสนุนเมืองไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ยุค 4.0

ไม่ใช่แค่เหรียญที่เทรดกันแค่ในกระดาน … HPCขอเดินตามเจตนารมณ์อย่างเข้มแข็ง  ในขณะที่เหรียญอื่นแข่งขันเรื่องราคาแค่ในตลาด แต่ happycoin ก้าวไปสู่การยอมรับผ่านการใช้จ่ายจริงๆ