ข่าวเศรษฐกิจโลก

รมว.คลังเปิดงาน Thailand Competitiveness Conference 2560 กระตุ้นเอกชนลงทุนด้านเทคโนโลยี รองรับยุทธศาสตร์ชาติ

20 ก.ค. 2560

รมว.คลังเปิดงาน Thailand Competitiveness Conference 2560 กระตุ้นเอกชนลงทุนด้านเทคโนโลยี รองรับยุทธศาสตร์ชาติ

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวภายในงาน Thailand Competitiveness Conference ประจำปี 2560 จัดโดยสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ TMA ว่าประเทศไทยได้ถูกจัดอันดับที่ดีขึ้น 1 อันดับ จากอันดับที่ 28 ในปี 2559 เป็นอันดับที่ 27 ในปี 2560 ซึ่งเป็นการจัดอันดับดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3 ปี อีกทั้งประเทศไทยยังสามารถทำการค้าได้เกินดุลในหลายประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งการปรับแก้ไขข้อกฎหมายเพื่อให้เอื้อต่อการทำธุรกิจของภาคธุรกิจ SMEs , การให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะภาคการนำเข้า – ส่งออก , รวมไปถึงการพัฒนาคน ด้วยการขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลให้เยาวชนมีพื้นฐานการเรียนรู้ด้าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผ่านการใช้สื่อเทคโนโลยี ในการสอนควบคู่ไปกับครูผู้สอน ซึ่งในขณะนี้ได้มีการเจรจากับกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ทางด้านการลงทุนภาคเอกชนนั้น ควรมีการขยายการลงทุนในด้านเทคโนโลยีมากขึ้น ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศ แต่ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรอีกด้วย ขณะที่ทางภาครัฐได้เน้นการลงทุนด้านคมนาคมเป็นหลัก ด้วยวงเงินกว่า 1,700,000 ล้านบาท เนื่องจากในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทย ไม่ได้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมมานาน ซึ่งจะค่อยทยอยเพิ่มสัดส่วนการลงทุน ภายใต้กรอบงบประมาณที่วางไว้ เพิ่มขึ้นในปีหน้า เป็นสัดส่วนร้อยละ 15 – 16 ของ GDP ซึ่งคาดว่าจะช่วยกกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนได้มากขึ้น อีกทั้งยังจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งสินค้าอีกด้วย

ขอบคุณแหล่งข่าว : thainew

หวังว่า ท่านน่าจะได้รับประโยชน์จากบทความนี้มากขึ้น

———————————————————————————————————————————————————————

ชอบ ไลค์ แชร์ แบ่งปัน เป็นกำลังใจให้หน้ากากมังคุด