ข่าวสาร เศรษฐกิจโลก

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยยอดจดทะเบียน โตร้อยละ 10 ขณะที่ครึ่งปีแรก มีการจดทะเบียน 35,942 ราย ขยายตัวได้ร้อยละ 13 มั่นใจทั้งปีได้ตามเป้าหมาย 66,000 ราย

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยยอดจดทะเบียนเดือน มิ.ย. โตร้อยละ 10 ขณะที่ครึ่งปีแรก มีการจดทะเบียน 35,942 ราย ขยายตัวได้ร้อยละ 13 มั่นใจทั้งปีได้ตามเป้าหมาย 66,000 ราย เนื่องจากผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยการจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือนมิถุนายน 2560 ว่าผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศจำนวน 6,525 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีมูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่จำนวนทั้งสิ้น 40,916 ล้านบาท สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกมีจำนวน 1,548 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 474 ราย เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 โดยประเภทธุรกิจที่มีการประกอบธุรกิจใหม่สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องประดับ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร และธุรกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ขณะที่การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน มีจำนวน 1,396,254 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 21 ล้านล้านบาท โดยมีห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 665,618 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 16 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้ ครึ่งปีแรกมีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท จำนวน 35,942 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีการจดทะเบียนเลิกในครึ่งปีแรก 2560 จำนวน 6,481 ราย ลดลง จำนวน 7,623 ราย อย่างไรก็ดี ในส่วนของการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทครึ่งปีแรกมีจำนวน 35,942 ราย มีมูลค่าจดทะเบียนทั้งสิ้น 164,281 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 4,150 ราย เนื่องจากผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การบริโภคภาคเอกชนที่มีทิศทางฟื้นตัว ประกอบกับมีเม็ดเงินจากภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับครัวเรือน ตลอดจนภาคการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวได้ดีขึ้น ดังนั้นจึงคาดการณ์ว่าจะมีผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจทั้งสิ้นรวม 66,000 ราย ตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ในปีนี

จากแหล่งที่มา : thainews

หวังว่า ท่านน่าจะได้รับประโยชน์จากบทความนี้มากขึ้น

ถ้าชอบก็กดไลค์ กดแชร์ แบ่งปันให้เพื่อนๆ เราได้รับทราบด้วยนะครับ

———————————————————————————————————————————————————————

ชอบ ไลค์ แชร์ แบ่งปัน เป็นกำลังใจให้หน้ากากมังคุด