ข่าวสาร เศรษฐกิจโลก

สหภาพยุโรปเข้มงวด!!!! พิจารณาออกกฎหมายเกี่ยวกับ cryptocurrencies

ฝ่ายนิติบัญญัติของสหภาพยุโรป กำลังจะพิจารณาแก้ไขกฎหมายป้องกันการฟอกเงินในปัจจุบัน ที่นำมาใช้เมื่อเดือนที่แล้วในอิตาลี กฎหมายฉบับปรับปรุงแก้ไข คำจำกัดความและบทความเฉพาะที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขาย ระหว่างสกุลเงิน fiat และ bitcoin กับสกุลเงิน ดิจิทัล อื่น ๆ

กฎหมายที่เสนอมีบทความจำนวนมากที่ระบุถึง Cryptocurrencies โดยตรง

รัฐสภายุโรปยังไม่อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินในปัจจุบันซึ่งเผยแพร่ในอิตาลีเมื่อปลายเดือนที่แล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ อิตาลีได้ ริเริ่มการอภิปรายเกี่ยวกับร่างกฎหมายในเดือนธันวาคมปีพ. ศ. 2556 กฎหมายที่แก้ไข AML4 ได้รับการแนะนำในอิตาลีพร้อมกับตีพิมพ์ในวารสารทางการอิตาลีของพระราชกฤษฎีกา 25 พ.ค. 2017

กฎหมายที่นำเสนอประกอบด้วยบทความจำนวนมากที่ระบุถึง cryptocurrencies โดยตรง

กฤษฎีกาทางกฎหมายในปัจจุบันได้รับการยอมรับโดยคณะกรรมาธิการยุโรป กำหนดสกุลเงิน ดิจิทัล เป็น “การแสดงแบบดิจิทัลที่ไม่ได้ออกโดยธนาคารกลางหรือหน่วยงานของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายซึ่งสามารถใช้เป็นวิธีการในการแลกเปลี่ยนสำหรับ การซื้อสินค้าและบริการและการโอนเก็บและซื้อขายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะต้องใช้เวลาในการจัดหมวดหมู่ของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล  พระราชกฤษฎีกาเสนอให้ผู้ใช้บริการสกุลเงินดิจิทัลต้องได้รับอนุญาตจากรัฐในประเทศที่พวกเขาตั้งอยู่ “ประเทศสมาชิกจะต้องมั่นใจได้ว่าผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินดิจิทัลและสกุลเงินใช้จริง ต้องมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง ผู้เชี่ยวชาญคาดว่า รัฐสภายุโรปมีแนวโน้มที่จะลงมติในบทบัญญัติอีกครั้งหลังจากเดือนตุลาคม 2017

คุณคิดว่ารัฐสภายุโรปจะผ่านกฎหมายป้องกันการฟอกเงินของอิตาลีหรือไม่? แบ่งปันความคิดของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง!

 

ชอบ ไลค์ แชร์ แบ่งปัน เป็นกำลังใจให้หน้ากากมังคุด