ข่าวสาร Blockchain

เดินเกมส์ต่อเนื่อง!! ญี่ปุ่นกำลังวางแผนการลงทะเบียนที่ดินทั้งหมดเข้าด้วยกันโดยเทคโนโลยี blockchain

รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังวางแผนที่จะรวมการลงทะเบียนที่ดินทั้งหมดเข้าด้วยกันในพื้นที่เขตเมือง พื้นที่ทำการเกษตรและป่าไม้ ในบัญชีแยกประเภทเดี่ยวกันที่มีการขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยี blockchain

ตามรายงานในเอกสารทางการเงินที่สำคัญ Nikkei ประเทศญี่ปุ่นกำลังมองหาการรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลทั้งหมดเข้าไว้ในบันทึกข้อมูลที่สามารถดูได้

ข้อมูลที่กระจัดกระจาย

ปัจจุบันเทศบาลในท้องถิ่นตลอดจนกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงที่ดินแต่ละแห่งมีการจดทะเบียนทรัพย์สินของตัวเองขึ้นด้วยเหตุผลทางภาษีอากร บริษัท อสังหาริมทรัพย์ดูแลฐานข้อมูลของตัวเองในขณะที่พื้นที่ขนาดใหญ่ของพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่ป่ายังมีบันทึกแยกต่างหาก ตามรายงาน กระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่นประเมินแปลงที่ดินจำนวน 230 ล้านแปลงและมีการจดทะเบียนอาคารกว่า 50 ล้านแห่งทั่วประเทศ

ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงรายละเอียดหลักประกันและราคาขายทรัพย์สินอาจถูกเพิ่มเข้าในบัญชีแยกประเภท blockchain ที่รัฐบาลกำลังดำเนินการ

ประโยชน์ blockchain จะมีผู้เข้าร่วมหลายคนและให้บริการแก่ภาคเอกชนด้วยมาตรการความเป็นส่วนตัวแล้ว เป้าหมายคือ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งช่วยในการขายและการพัฒนาจำนวนทรัพย์สินที่ว่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นในประเทศญี่ปุ่น

การลงทะเบียน blockchain จะเป็นประโยชน์ต่อการพูดคุยกับเจ้าของที่ดินต่อโครงการพัฒนาขื้นใหม่รวมทั้งโครงการงานสาธารณะในพื้นที่ใกล้เคียง

การทดลองใช้ในปี พ. ศ. 2561: การลงทะเบียนใหม่จะถูกทดสอบในบางเมืองในช่วงฤดูร้อน หากพิสูจน์ได้ว่าประสบความสำเร็จรัฐบาลญี่ปุ่นจะมีการพิจารณาการเปิดตัวทั่วประเทศ

ขอบคุณที่มา

 

ชอบ ไลค์ แชร์ แบ่งปัน เป็นกำลังใจให้หน้ากากมังคุด