ข่าวสาร Blockchain

สหรัฐ..สร้างเกราะป้องกันภัยโลกไซเบอร์!! อดีตเจ้าหน้าที่กลาโหมเรียกร้องให้รัฐบาลกระตุ้นการลงทุน Blockchain

อดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหม Eric Rosenbach ได้เรียกร้องให้คณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสหรัฐฯสร้างแรงจูงใจให้กับการลงทุนในโครงการ Blockchain ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เพื่อต่อต้านภัยคุกคามในโลกไซเบอร์

Rosenbach ผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการกลาโหมเพื่อป้องกันประเทศและความมั่นคงของโลกในช่วงการบริหารของโอบามา ได้กล่าวในช่วงการกล่าวสุนทรพจน์นี้ว่า “Living in a Glass House: สหรัฐอเมริกาต้องป้องกันการโจมตีทางด้านข้อมูลและอินเทอร์เน็ตให้ดียิ่งขึ้น”

วิทยานิพนธ์ของ Rosenbach กล่าวว่าสงครามไซเบอร์เป็นแบบไม่สมมาตรในการที่ “ประเทศเล็ก ๆ ที่มีขีดความสามารถในโลกไซเบอร์ สามารถมีผลกระทบมหาศาลต่ออำนาจมหาศาล” เช่นสหรัฐอเมริกา เขาเชื่อว่าอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่สูงในประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมกับลักษณะการเปิดเสรีของระบอบประชาธิปไตยในอเมริกาทำให้ประเทศชาติเสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากไซเบอร์ เช่นเกาหลีเหนือ เขาเชื่อว่าการโจมตีดังกล่าว “มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นภายในปีหน้าหากแนวโน้มปัจจุบันยังคงดำเนินต่อไป”

เขาให้เหตุผลว่าสหรัฐฯต้องป้องกันตัวเองจากการโจมตีทางไซเบอร์โดยใช้แนวทางที่ถูกต้องและใช้เทคโนโลยี

“รวมพลังของภาคเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯและสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยของเราในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ผลสรุปของความสำเร็จนี้ก็คือสหรัฐฯมีความเสี่ยงที่จะเกิดการโจมตีทางไซเบอร์และข้อมูลมากขึ้น เพื่อรักษาจุดศูนย์กลางของความสำคัญสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาเราต้องสนับสนุนท่าทีโลกไซเบอร์ของอเมริกาและคิดทบทวนกลยุทธ์ของเราในการต่อต้านการดำเนินงานด้านข้อมูลต่างประเทศ”

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาแนะนำให้รัฐบาลสหรัฐฯ “กระตุ้นการลงทุนในระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบคลาวด์การทำธุรกรรมแบบ blockchain และการคำนวณด้วยควอนตัม” การลงทุนด้านเทคโนโลยีดังกล่าวน่าจะช่วยให้ชาวอเมริกันได้รับความปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

ผู้สนับสนุน cryptocurrency หลายคนคุยกันในข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยอื่น ๆ ของ Rosenbach รวมถึงการหักล้างข้อมูลเกี่ยวกับช่องโหว่ทางโลกไซเบอร์จากโดเมนสาธารณะ อย่างไรก็ตามในขณะที่รัฐบาลเริ่มตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่นำเสนอโดยเทคโนโลยี blockchain เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงที่พวกเขาจะพยายามหาวิธีที่จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวเอง ด้วยเหตุนี้กระทรวงความมั่นคงจึงได้สนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่นักวิจัยและเพียงแค่สัปดาห์เดียวกระทรวงการต่างประเทศได้จัดตั้งกลุ่มงาน Blockchain @ State ขึ้น เพื่อเร่งสร้างเกราะป้องกันจากการโจมตี

ขอบคุณที่มา

ชอบ ไลค์ แชร์ แบ่งปัน เป็นกำลังใจให้หน้ากากมังคุด