Reviews Altcoin

ไม่ลำไย..ถามมา ตอบไป!!! Coin ที่เป็น MLM จริงหรือหลอก???

ในปัจจุบันนี้ ระบบ Network หรือ MLM เข้ามามีบทบาท ในเรื่องของการตลาดเป็นอย่างมาก ไม่เว้นแม้แต่ในโลกของ cryptocurrency ซึ่งในปัจจุบัน ได้มีหลายๆบริษัท ที่ได้สร้างเหรียญสกุลต่างๆขึ้นมา แล้วใช้ network หรือ เครือข่าย MLM ในการเข้ามาโปรโมทหรือทำการตลาด ยกตัวอย่างเช่น Swiscoin, Realpoint, Tyrocoin, E-Coin และอื่นๆอีกหลายตัวด้วยกัน
เหรียญที่เป็น MLM นั้น จะเป็นแบบ premine 100% คือบริษัททำการ mining เหรียญออกมาทั้งหมด 100% ซึ่งบุคคลภายนอกจะไม่สามารถเข้ามา Mining ได้ โดย Supply เหรียญ ในตลาด อยู่ที่ทางบริษัทจะเป็นคนกำหนด ว่าจะปล่อยเหรียญออกมาเท่าไหร่ ตอนไหน เพื่อควบคุมราคาของเหรียญนั้นๆให้เป็นไปตามทิศทางที่บริษัทต้องการนั่นเอง

ชอบ ไลค์ แชร์ แบ่งปัน เป็นกำลังใจให้หน้ากากมังคุด